Liên hệ với chúng tôi

Thông tin

HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN THỦY SẢN HẢI BÌNH

Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Hải, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hotline: 0971 201 768

Email: haisanvithanh@gmail.com

Web:http://nuocmamvithanh.comLiên hệ